Công ty TNHH Truyền Thông Kết Nối Mới

Địa chỉ văn phòng giao dịch và kho: 31 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành,
Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Email: newlinks.hcm@gmail.com

Hotline: 0981 642 135 – 0914 014 699 – 0914 014 699