TỔ CHỨC SỰ KIỆN ONLINE – GIẢI PHÁP CHO SỰ KIỆN MÙA COVID 19

2020-03-20T09:39:08+00:00

TỔ CHỨC SỰ KIỆN ONLINE – GIẢI PHÁP CHO SỰ KIỆN MÙA COVID 19 Khái niệm “tổ chức sự kiện”